Skip to content
Hem » Under utveckling
Arkeion logo med text

Välkommen till Arkeion – din röst för arkiv och informationsförvaltning i Sverige!

Vi är glada att presentera Arkeion, den nya föreningen som förenar FALK och FAI i ett kraftfullt och spännande samgående. Vår gemensamma vision är att samla alla som arbetar med informationsförvaltning och arkiv, oavsett sektor eller yrke, för att vara en stark och tydlig röst i samhällsdebatten. Genom denna förening vill vi erbjuda en plattform där vi kan samverka och samarbeta med andra organisationer och vara en självklar partner i viktiga frågor, både nationellt och internationellt.

Bakgrunden för vår samgående är en avsiktsförklaring som skapades med målet att bevara våra kärnvärden samtidigt som vi tar tillvara på de möjligheter som uppstod under dialogen mellan styrelserna för FALK och FAI. Det är viktigt för oss att fortsätta stödja och främja utbildning, mentorskap, och kunskapsdelning, samtidigt som vi utökar vårt geografiska och sektoröverskridande arbete.

Arkeion kommer att erbjuda mervärden till våra medlemmar genom att öka antalet aktiviteter över hela landet och utveckla ett program för vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning. Vi kommer också att bredda och förbättra vårt mentorsprogram och samarbeta med universitet och högskolor som erbjuder arkivvetenskaplig utbildning.

Vårt mål är att stärka vår närvaro och synlighet, både via analoga och digitala kanaler. Vi kommer att erbjuda kvalitativa möten, konferenser och kurser, och även utveckla en oberoende digital plattform för nätverkande – “arkivariernas Tinder” – för att göra det enklare att hitta och samverka med likasinnade.

Arkeion kommer att vara en stark och enad röst i samhället kring arkiv- och informationsförvaltning, vara den självklara remissinstansen för nya lagar, regler och standarder inom området, samt samarbeta med andra organisationer och föreningar. Vi kommer också att driva kampanjer för att öka medvetenheten om vikten av arkiv och informationsförvaltning och öka vår synlighet i media. Vårt arbete sträcker sig nationellt och internationellt, och vi ser fram emot att samarbeta med organisationer som SASS och ICA.

Vi ser fram emot att välkomna dig som medlem och att tillsammans stärka vår profession och vår inverkan på samhället. Tillsammans är vi starkare, mer inkluderande och bättre rustade för framtiden. 

Ytterligare en gång, välkommen till Arkeion!