Skip to content

Arkeion är en branschförening för yrkesverksamma inom arkiv och informationsförvaltning

Arkeion är en stark och enad röst i samhället kring arkiv- och informationsförvaltning,  den självklara remissinstansen för nya lagar, regler och standarder inom området. Genom samverkan med andra organisationer och föreningar arbetar vi för att öka medvetenheten om vikten av arkiv och informationsförvaltning. Vårt arbete sträcker sig nationellt och internationellt. 

Personer i grupp

Bli medlem i Arkeion så får du tillgång till en plattform för yrkesmässig utveckling och påverkan inom området arkiv- och informationsförvaltning.

Som medlem får du:

  • Delta i nätverksträffar, konferenser
  • Tillgång till branschspecifik information
  • Möjlighet till kompetensutveckling
  • Tidskriften Arkiv
  • Nyhetsbrev 

På gång: Aktiviteter inom arkiv- och informationsförvaltning

I kalendariet kan du se fler aktiviteter, möten konferenser både inom Arkeion
men även andra publika möten och konferenser inom informationsförvaltning.

Nytt inom informationsförvaltning

Tidskriften Arkiv

Om Arkiv

Tidskriften Arkiv är Sveriges främsta tidning som vänder sig mot arkivarier, registratorer och alla andra som intresserar sig för informationshanteringens alla aspekter.

Tidningen ges ut med 4 nummer per år.  Arkeion:s medlemmar får tidskriften utan kostnad. För icke medlemmar finns möjlighet att prenumerera.

Läs mer om Tidsktiften Arkiv 

Annonsera i tidskriften

Vill du nå många personer inom arkiv och informationsförvaltning, så kan du annonsera i tidskriften.

Läs mer om annonsering på tidskriften Arkiv

Senaste nummer

Nätverk och samverkan

Arkeion erbjuder en plattform där vi som som arbetar med informationsförvaltning och arkiv kan mötas, samverka och samarbeta.

Vår gemensamma vision är att samla alla som arbetar med informationsförvaltning och arkiv, oavsett sektor eller yrke och vara en självklar partner i viktiga frågor, både nationellt och internationellt.

Böcker inom arkiv- och informationsförvaltning

Föreningen har medverkat i ett par bokprojekt. Föreningen kan ge ekonomiskt stöd till individer eller föreningar som vill skriva böcker inom föreningens intresseområde.

Forum

Vi vill stärka möjligheten till nätverkande och göra det lättare att hitta varandra genom tex en oberoende digital plattform för nätverkande, ett ”arkivariernas Tinder”.

Till Arkeions vårkonferens planerar vi att lansera.

Läs mer om vår vision.

Kompetensutveckling

Vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning.
Vi breddar och förbättra vårt mentorsprogram och samarbetar med universitet och högskolor som erbjuder arkivvetenskaplig utbildning.

Länk till – program för vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning.

Följ Arkeion på Facebook

Cover for Arkeion - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
Arkeion - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Arkeion - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Arkeion är en branschförening för yrkesverksamma inom arkiv och informationsförvaltning. Arkeion har sina rötter i två föreningssammanslagningar. FAI och FALK gick samman 2024 och tidigare har Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS gått samman 2013.

1