Skip to content
Hem » Aktuellt

Samverkande parter inom Svenska arkiv i samverkan för synlighet (SASS) har vid sitt möte 2024-04-08 beslutat att inte genomföra AVEC 2026. Det finansiella läge som råder gör att det inte finns möjlighet att avsätta de resurser som krävs och parterna kan inte heller ta den ekonomiska risk som ett sådant arrangemang kräver.

För Svenska arkiv i samverkan för synlighet,

Karin Åström Iko, Riksarkivet
Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd
Katarina Carlsson, Svenska Arkivförbundet
Katarina Ekelöf, Arkeion

 

___

Bild: freepik.com, jcomp
20240423