Skip to content
Hem » Om oss » Styrelsen

Styrelsen

Efter två års arbete med föreningssammanslagning har Arkeion fått en styrelse. Det har under 2022 och 2023 varit flera gemensamma arbetsmöten med styrelserna från FAI och FALK. Under 2022 togs en gemensam vision fram. Under 2023 har en handlingsplan för förverkligande av visionen och en sammanslagning av de båda föreningarna,  från vision till verklighet.  

Bilden till höger visar ett av våra flera gemensamma möten kring föreningssammanslagning.

Nedan kan du se vilka som ingår i den nya styrelsen efter årsmötet 22 mars 2024. Nu börjar arbetet med att etablera den nya verksamhetsstrukturen.

 

308132946_769552047670532_6186360057922270557_n

Bild från gemensamt möte med både FAI och FALK:s styrelser 30 sept 2022 (några deltog via länk)

Ordförande

Katarina Ekelöf

Ordförande

Swedavia AB

Vice ordförande

Nils Mossberg

Vice ordförande

Kronofogden

Sekreterare

Sophia Hyden

Sekreterare

Helsingborgs stad

Vice sekreterare

Helene Boman

Vice sekreterare

Tyresö kommun

Kassör

Börje Sjöman

Kassör

Sveriges Radio Förvaltnings AB

Vice kassör

Lars Lundqvist

Vice kassör

Egen firma Dokonria

Ledamot

Caspar Almalander

Ledamot

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ledamot

Ingrid Andersson

Ledamot

Helsingborgs stad

Ledamot

Emilia Bergvall Odhner

Ledamot

Kommunalförbundet Sydarkivera

Ledamot

Petra Dornbusch

Ledamot

Riksarkivet

Ledamot

Rikard Ek

Ledamot

Uppsala kommun

Ledamot

Johan Jacobsson

Ledamot

Trafikverket

Ledamot

Lise-Lotte Kjällander

Ledamot

Region Stockholm

Kontakt

Jens Larsson

Kontakt

Konsult inom arkiv och informationsförvaltning

Ledamot

Gertrud Nord

Ledamot

Pensionär (tidigare Nationalmuseum)

Ledamot

Andreas Segerberg

Ledamot

Göteborgs universitet

Ledamot

Peter Wattman

Ledamot

Region Stockholm