Skip to content
Hem » Karriär » Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Vill du få tillgång till en erfaren diskussionspartner i frågor som rör yrket, karriären och arbetslivet?

Vill du ha en fördjupad förståelse för det gemensamma intresseområdet och stimulera nytänkande och kreativitet?

Då ska du söka till Arkeion:s mentorprogram.

Stock collage illustration of an ancien classic statue.

Mentorbanken

Mentorbanken startade 2005 i Svenska arkivsamfundets regi (en av föreningens föregångare). Tanken var att utbildade arkivarier med några år i yrket skulle kunna få stöd i arbetslivet av kollegor med lång erfarenhet av branschen. Förbundet ville därmed tillgodose medlemmarnas behov av kompetensutveckling. Programmet vänder sig till arkivarier, registratorer och andra som arbetar med informationsförvaltning.

Kraven för att antas som adept är medlemskap i Arkeion, att du har en pågående anställning – och naturligtvis att du kan avsätta den tid som krävs för ett fullgott resultat. Tidsåtgången innefattar två heldagskonferenser och några timmar varje månad under en tolvmånadersperiod. Detta gör också att deltagandet i mentorprogrammet kräver förankring hos arbetsgivaren. Vår erfarenhet är att många arbetsgivare ser fördelen med att medarbetare vill utveckla sig genom ett mentorprogram. Att delta i mentorprogrammet är kostnadsfritt, dock bekostas alla resor av deltagarna själva.

Läs artikel i Tidskriften Arkiv

Adept

En blivande adept är ny i yrket och har ställts inför utmaningar som väcker behov av en samtalspartner. Under ett år får adepten möjlighet att bli sedd och hörd av en mer erfaren kollega som agerar bollplank. Detta innebär ju också att det är adepten som är den drivande, det är adepten som tar initiativet och för arbetet framåt. Det är alltså adepten som styr.

Mentor

Mentorn har troligen ganska många år i branschen, har kanske erfarenhet från ett flertal arbetsgivare, men är framför allt intresserad av utveckling. Mentorn är bollplank och har som sin största uppgift att lyssna – tanken är att vägleda utifrån adeptens egna förutsättningar.

Flertalet mentorer märker att de återfinner tidigare förvärvade erfarenheter i yrket och växer minst lika mycket i sin yrkesroll som adepten. Tycker du att mentorsrollen är lockande? Vill du dela med dig av dina erfarenheter till yngre kollegor i branschen? Hör av dig till samordningsgruppen!

Mentoråret

Den som vill delta i mentorprogrammet börjar med att skriva en intresseanmälan och e-posta den  till någon i samordningsgruppen. I intresseanmälan ska det finnas uppgifter om adeptens bakgrund, utbildning och en motivering med förväntningar på programmet och utmaningar adepten står inför i yrket. 

När intresseanmälan har kommit in går samordningsgruppen igenom den och intervjuar både adepten och möjliga mentorer. Efter att alla matchningar är gjorda inleds mentoråret. Vi kommer att ha löpande antagningar under året och ett mentor-/adeptpar kan sätta igång så snart matchningen är klar.

Det vanligaste är att adepten och mentorn väljer att träffas ungefär en gång i månaden under den tid som mentoråret varar, men frekvensen kan naturligtvis variera beroende på möjligheter och behov. Ett första möte kommer att ske tillsammans med samordningsgruppen där vi går igenom målbild, förväntningar och strategier inför mentoråret. Samordningsgruppen kommer att erbjuda gemensamma och regelbundna träffar och stöd under året.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansökningar

Programmet pågår ett år med löpande antagning. Du är välkommen att lämna in en intresseanmälan eller höra av dig med frågor om du vill veta mer.

Kontakta oss:

Skicka din intresseanmälan till arkeion@arkeion.se