Skip to content
Hem » Samverkan

Arkeion är en branschförening för yrkesverksamma inom arkiv och informationsförvaltning

Arkeion är en stark och enad röst i samhället kring arkiv- och informationsförvaltning,  den självklara remissinstansen för nya lagar, regler och standarder inom området.

Genom samverkan med andra organisationer och föreningar arbetar vi för att öka medvetenheten om vikten av arkiv och informationsförvaltning.

Vårt arbete sträcker sig nationellt och internationellt.

illustration medlemmar

Nätverk och samverkan

Arkeion erbjuder en plattform där vi som som arbetar med informationsförvaltning och arkiv kan mötas, samverka och samarbeta.

Vår gemensamma vision är att samla alla som arbetar med informationsförvaltning och arkiv, oavsett sektor eller yrke och vara en självklar partner i viktiga frågor, både nationellt och internationellt.

Forum

Vi vill stärka möjligheten till nätverkande och göra det lättare att hitta varandra genom tex en oberoende digital plattform för nätverkande, ett ”arkivariernas Tinder”.

Till Arkeions vårkonferens planerar vi att lansera.

 

Kompetensutveckling

Vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning.
Vi breddar och förbättra vårt mentorsprogram och samarbetar med universitet och högskolor som erbjuder arkivvetenskaplig utbildning.

Länk till – program för vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning.