Skip to content
Hem » Medlem

En förening för dig som arbetar med eller är intresserad av arkiv och informationsförvaltning

Föreningen har idag mer än 1 260 medlemmar fördelat på olika medlemskategorier. Medlemskapet ger dig en plattform för yrkesmässig utveckling och påverkan inom området arkiv- och informationsförvaltning.

Som medlem får du bla:

 • Delta i nätverksträffar, konferenser
 • Tillgång till branschspecifik information
 • Möjlighet till kompetensutveckling
 • Tidskriften Arkiv
 • Nyhetsbrev

I kalendariet kan du se aktiviteter, möten, konferenser mm. 

Läs mer om vad som medlem kan göra.

Vissa sidor på webblatsen kräver inloggning. E-post och lösenord är detsamma som när du loggar in på Min sida i medlemsregistret. Inloggningsrutan finns i sidfoten. Första gången du ska logga in – klicka glömt lösen, så får du ett mejl till din registrerade e-post.

Bli medlem

Olika typer av medlemskap?

Mina uppgifter

Vi använder Föreningshuset för Arkeions medlemsregister. Kontrollera dina uppgifter på Min Sida i medlemsregistret. Genom denna länk kan du logga in och ta del av eller ändra dina personuppgifter i registret. Observera att du har samma inlogg (e-post och lösenord) för att se mdlemskyddat innehåll på denna hemsida.

Min sida

Forum

Vi vill stärka möjligheten till nätverkande och göra det lättare att hitta varandra genom tex en oberoende digital plattform för nätverkande, ett ”arkivariernas Tinder”.

Till Arkeions vårkonferens planerar vi att lansera.

Läs mer om vår vision.

Nätverk och samverkan

Vi skapar kontaktytor mellan nätverk och kan erbjuda informationskanaler som synliggör professionella nätverk. Det finns även medlemsdrivna nätverk som arbetar självständigt och utan finansiering, men får använda föreningen som plattform för nätverket

Se tips på nätverk

Se hela kalendariet

 

Kompetensutveckling

Vidareutbildning och lärande inom arkiv- och informationsförvaltning.
Vi breddar och förbättra vårt mentorsprogram och samarbetar med universitet och högskolor som erbjuder arkivvetenskaplig utbildning.

Se Arkeions utbildningar

Se tips på andra utbildningar

Olika typer av medlemskap

Enskild Medlem – 3OO KR

Medlemskapet för dig som arbetar med arkiv och informationsförvaltning. Som enskild medlem får du ett eget ex av de båda tidskrifterna. Medlemskapet är personligt och kan ej bytas ut med ny person. Medlemsförmåner:

 • Nyhetsbrev ca 10 gånger om året
 • Du får inbjudningar till arrangemang och kan delta till medlemspris
 • Du får tidskriften Arkiv 4 gånger om året
 • Du får tidskriften Arkiv, samhälle och forskning 1-2 gånger om året
 • Du kan söka stipendium
 • Du kan söka till mentorbanken
 • Du får möjlighet att utveckla ditt professionella nätverk och öka din kompetens
 • Du får möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom en röst vid årsmöte

Organisationsmedlem – 1500 KR

Detta är medlemskapet för organisationer – arkivinstitutioner och företag, kommuner, landsting eller statliga myndigheter – som vill stödja föreningen. Medlemsavgift faktureras till organisationen. Det ska finnas en kontaktperson i organisationen (som kan bytas ut). Det finns möjlighet att associera flera personer till ett organisationsmedlemskap (max 5 personer). Max 5 deltar till medlemspris på arrangemang och arrangemang faktureras organisationen. Medlemsförmåner:

 • Nyhetsbrev ca 10 gånger om året
 • Ni får inbjudningar till arrangemang
 • Ni får tidskriften Arkiv 4 gånger om året (ett ex)
 • Ni får möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom en röst vid årsmötet
 • Ni får rabatt på utställarpaket vid FAI-konferensen

Studentmedlem – GRATIS

Studentmedlemskap är alltid personligt. Universitet/Institution där studierna bedriv ska alltid anges vid inträde. Man kan vara studentmedlem, vid minst halvtidsstudier i arkivvetenskap eller motsvarande, som längst två kalenderår. Vid avslutade studier erbjuds du bli betalande medlem. Medlemsförmåner:

 • Nyhetsbrev ca 10 gånger om året
 • Du får inbjudningar till arrangemang och kan delta till studentpris
 • Du får tidskriften Arkiv 4 gånger om året
 • Du får möjlighet att utveckla ditt professionella nätverk och öka din kompetens

Pensionärsmedlem – 100 KR

Som pensionär kan du hålla kontakt med branschen och få nyhetsbrev och tidskriften Arkiv.

 • Nyhetsbrev ca 10 gånger om året
 • Du får inbjudningar till arrangemang
 • Du får tidskriften Arkiv 4 gånger om året