Skip to content
Hem » Stipendier & priser

Stipendier

Arkeions stipendium delas ut för att främja en medlems yrkesmässiga utveckling samt vara till nytta för föreningens verksamhet och syfte. Stipendiet kan exempelvis användas till utbildning, studieresa eller utgivning av publikation.

Stipendiaten har möjlighet att redovisa de erfarenheter som stipendiet bidragit till exempelvis genom en artikel i tidskriften Arkiv, bokutgivning eller föredrag på föreningens arrangemang.

Föreningens stipendium:

  • Kan delas ut till en eller flera mottagare
  • Kan delas ut mer än en gång till samma mottagare
  • Kan inte delas ut till ledamot i Föreningens styrelse
  • Kan endast delas ut till medlemmar i Arkeion – Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Riktlinjer för stipendieutdelning

Stipendier delas ut till Leif Paulsens minne och finansieras genom att ett ekonomiskt utrymme reserveras i Arkeions budget. Stipendiernas storlek samt utdelningar redovisas särskilt i föreningens årsredovisning.

Läs mer >> Riktlinjer

Ansökan om stipendier

Utdelningen av stipendiet delas ut vid ett tillfälle per år.

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • Vad stipendiet ska användas för, exempelvis utbildning, studiebesök, publicering av artikel eller innan aktivitet?
  • Vilket resultat sökanden förväntar sig av aktiviteten?
  • Var när och hur resultatet är avsett att presenteras?
  • Äskat belopp?
  • Tidpunkt/period för aktiviteten?
  • Den sökandes kontaktuppgifter 

Skicka din stipendieansökan till arkeion@arkeion.se