Skip to content
Hem » Samverkan » Nätverk

Nätverk

Vi kan skapa kontaktytor mellan nätverk och erbjuda informationskanaler som synliggör professionella nätverk. Är du intresserad av att publicera information om ditt nätverk, skicka en förfrågan till arkeion@arkeion.se.

Medlemsdrivna nätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Medlemsdrivna nätverk arbetar självständigt och utan finansiering, men får använda föreningen som plattform för nätverket, under förutsättning att man följer en av styrelsen fastställd policy. 

 • Nätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.
 • Nätverken kan även ge förslag på konferenser eller temadagar som föreningen bör arrangera.
 • Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom exempelvis en e-postlista samt stöd till nätverksmöten.
personer-natverk

Lista med nätverk och grupper 

(tabellen passar bäst att läsa på större skärm)

Namn

Syfte/typ

Kontakt

Frekvens

Mötesform

Arkivarier i Sverige Yrke Facebook   Facebookgrupp

Arkivarier vid centralmuseerna

Nätverk för arkivarier som arbetar på museer huvudsakligen i Stockholm med omnejd. Vi försöker ses någon gång per år, antingen digitalt eller hos någon i nätverket. Syftet är främst omvärldsbevakning och att agera bollplank åt varandra.

Sektor och Remiss-instans  Maria Bring  2 ggr per år Möten hos någon av museerna. Centralmuseerna (tidigare Ansvarsmuseer) består av 10 museer och fyra stiftelser huvudsakligen belägna i Stockholm.

Arkivnätverk Y

Arkivlänet Västernorrland (regionalt arkivnätverk)

Syftet är att dela erfarenheter och bistå i att reda ut frågor som uppstått i någons arbetsvardag. Ibland bjuds externa kompetenser in för att föredraga något specifikt. Nätverket vänder sig till kommunal personal i Y-län som har arkiv- och dokumenthanteringsfrågor som sitt arbete, helt eller delvis.

 Geografi Stefan Berggren 2 ggr/år Nätverket träffas två ggr/år, vår och höst, ett fysiskt och ett digitalt möte.
Arkivpedagogiskt Forum Intresse/Yrke Eva Tegnhed 2 ggr per år  
Arkivverksamma i väst  Geografi  Facebook    

Berta-nätverket

För kommuner i norrort Stockholm

Sektor Ebba Södersten    
Bildarkivnätverket Intresse      
Dalarnas arkivnätverk  Geografi Facebook    

E-Arkiv MITT

e-arkivsamverkan mellan 22 kommuner:

 • Avesta kommun
 • Bollnäs kommun
 • Borlänge kommun
 • Falu kommun
 • Gagnef kommun
 • Hedemora kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Leksands kommun
 • Ljusdals kommun
 • Ludvika kommun
 • Malung-Sälens kommun
 • Mora kommun
 • Nora kommun
 • Nordanstigs kommun
 • Orsa kommun
 • Ovanåkers kommun
 • Rättviks kommun
 • Sandvikens kommun
 • Smedjebackens kommun
 • Säters kommun
 • Vansbro kommun
 • Älvdalens kommun
Geografi Säters kommun    

Nationella nätverket för e-arkiv

(e-arkivnätverket)

Nätverket riktar sig främst mot kommuner men även regioner och statliga verksamheter är välkomna

 Intresse

Lunds stadsarkiv

Henette Wester

 1-2 ggr per år  
Facebook gruppen Arkivarier i Sverige Yrke Facebook    

Kollegor emellan (SA)

Arkivarier i enskild sektor

Sektor Svenska arkivförbundet driver detta nätverk 4 ggr per år Digitala träffar
Landstingsarkiv i samverkan Sektor      
NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik Yrke Webbsida    
Norrköpings arkivnätverk Geografi

Elin Johansson

4 ggr per år Fysiskt och digitalt.
NäRA Arkivarier och registratorer inom energisektorn Sektor Anne-Marie Ershammar    
Nätverket för Sveriges registratorer  Yrke

 Mailadress

Facebook

Ett par gånger per år Träffas hos någon av våra myndigheter/förvaltningar
Nätverk för universitetsarkivarier Sektor      

Regionalt arkivnätverk Östergötland

Arkivnätverk Östergötland är ett samarbete mellan Östergötlands större arkivintressenter och arkivinstitutioner.
Syftet är att verka för att stärka arkivens roll och inflytande i länet. Detta sker genom kontinuerliga möten och samverkan i olika sammanhang.

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

     
Registratorer i Sverige Yrke Facebook   Facebookgrupp
SAMS – Statliga Arkivarier på Myndigheter i Stockholmsregionen  Sektor/Yrke Helena Sääf  4 ggr per år  Träffas hos någon av medlemsmyndigheterna

SC11

ISO/TC 46/SC 11. Archives/Records management

Internationellt

LinkedIn

Webbplats

  LinkedIn grupp
SEHV – Sällskapet Emil Hildebrands Vänner Studenter / Alumni

Webbsida

Facebook

1 g per månad Arkivpub alltid första tisdagen i månaden höst och vinter på Main in the Moon och vår/sommar på Mossebacketerassen

SOS-nätverket

Kommunarkiv söder om söder i Stockholm

Sektor Helene Boman    
Verksamma inom arkiv och informationsförvalning i kommunala bolag Sektor Facebook    

Verksamma inom arkiv och informationsförvaltning i näringslivet

Statliga och privata bolag m fl

Sektor LinkedIn 2 ggr/år Vår och höstträff hos varandra