Skip to content
Hem » Publikationer » Böcker

Bokutgivning

Föreningen har medverkat i ett par bokprojekt. Föreningen kan ge ekonomiskt stöd till individer eller föreningar som vill skriva böcker inom föreningens intresseområde.

Böcker utgivna av eller i samarbete med föreningen

  • Information i verksamhet och arkiv (2018)
  • Arkivrådet AAS 30 år (2013)
  • I handlingarnas centrum (2009)

Du kan beställa böckerna nedan.

Arkivrådet AAS

Arkivrådet AAS 30 år

Arkivrådet AAS jubileumsbok

Medlemspris 100 kr med frakt (ej medlemmar 150 kr).

Digital PDF – Gratis

Registratorer berättar

Medlemspris 120 kr plus frakt

Information i verksamhet och arkiv

Denna lärobok riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom arkiv- och informationsvetenskap.

Den behandlar informationshantering i arkiv, både traditionell och digital, och inkluderar instuderingsfrågor. Boken tar sin utgångspunkt i de principer, regler och standarder som tillämpas i Sverige på områdetFokus ligger på svenska principer och deras förhållande till internationella standarder.

Pris för boken är 600 kr + frakt (student 400 kr + frakt).