Skip to content
Hem » Stipendier & priser » Arkeion priset

Arkeion priset

Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige “Arkeion-priset” delas ut årligen av Arkeion. Priset består av en prissumma och ett diplom.

Nominering & utdelning

Nomineringar skickas in via formulär på föreningens webbplats och styrelsen fattar beslut om vem/vilka som får priset. Nomineringar ska innehålla kandidatens/kandidaternas namn och kontaktuppgifter samt en motivering till priset. Priset delas ut vid en ceremoni under året (exempelvis vid årsmötet eller konferensen). Priset kan delas ut till en eller flera personer som under de gångna åren bidragit till att främja arkiv och informationsförvaltning i Sverige. I samband med prisutdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse.

Vägledande kriterier är

  1. a) att bidra till det långsiktiga perspektiv som föreningen vill verka för – främja ett långsiktigt bevarande, tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information
  1. b) att hjälpa andra i branschen på ett generöst, kreativt, pragmatiskt och prestigelöst sätt
  1. c) att bidra till kunskapsförmedling, nyskapande, innovation, ett bra publikt tilltal och synliggörande av arkiv och informationsförvaltning både till kollegor och allmänhet

Nominera till årets pristagare senast den 1 september. 

Arkeion Diplom

Tidigare pistagare – Hall of Fame

Här kan du se alla pristagare under åren.