Skip to content
Hem » Om oss » Samarbete

Samarbete

Arkeion samarbetar med flera organisationer nationellt och internationellt. På den här sidan har vi samlat några av våra engagemang.

Vi samarbetar gärna med ideella organisationer (föreningar) som har en liknande verksamhet. Föreningen har flera vänföreningar och samarrangerar gärna event eller aktiviteter. Vår grundfilosofi är att samarbeten ska baseras på win-win.

 

personer-natverk

SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet

Arkeion är en av organisationerna bakom SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet. Syftet är bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

SASS arrangerar bland annat  Arkivens dag och Arkivveckan i Sverige. I SASS ingår Riksarkivet, Arkeion, NLA och Svenska Arkivförbundet samt SKR. SASS har fasta möten två gånger om året.

International Council on Archives  – Medlemskap i ICA-FPA

Arkeion är medlem av ICA-FPA (International Council on Archives – Forum of Professional Associations). Vi sprider kunskap om de verktyg och annan information som ICA tagit fram. Det kan handla om den internationella arkivdeklarationen som är antagen av UNESCO och finns på flera språk, däribland svenska. Den 10 november varje år firas årsdagen av den internationella arkivdeklarationen. Det kan även handla om ICA-AtoM som är ett webbaserat verktyg för arkivbeskrivningar. ’AtoM’ är en akronym för ’Access to Memory’. Det finns även en flerspråkig arkivterminologi, Multilangual Archival Terminology (MAT) och en internationell Etikkod för arkivarier – ICA Code of Ethics

Tidskriften Arkiv – Föreningen svensk Arkivtidskrift

Arkeion är en av tre ägarföreningar som tillsammans bildar tidskriftsföreningen och ger ut tidskriften Arkiv som dels är en medlemstidning för Arkeion, NLA och Svenska Arkivförbundet samt dels en plattform för annonsering som når ett stort antal prenumeranter. Tidskriften har en egen webbplats.

Standardisering – Medlemskap i SIS/TK546

Arkeion är medlem i standardiseringskommittén SIS/TK546. Kommitténs syfte är att ta fram, eller medverka i att ta fram, standarder och andra publikationer inom området informationsförvaltning.  Vi sprider kunskap om tillämpning av standarder som exempelvis Ledningssystem för Verksamhetsinformation (LVI).