Skip to content
Hem » Grön IT och grön informationshantering, inledning

Grön IT och grön informationshantering, inledning

Introduktion

Hållbarhet inom ramen för samhällsansvarigt företagande har blivit en central fråga för många organisationer världen över. Det är välkänt att många strävar efter att minska sin miljöpåverkan och öka sitt positiva bidrag till samhället.

Vad som dock inte alltid får lika mycket uppmärksamhet är den betydande roll som IT-sektorn spelar i detta ekosystem. Genom sin intensiva användning av energi och icke-förnybara råmaterial bidrar IT-sektorn avsevärt till miljöskador. Denna påverkan sträcker sig även till kulturarvsinstitutioner, i synnerhet inom sektorn för digital informationsförvaltning (eller informationshantering), såsom arkiv.

För att adressera denna utmaning och främja en mer hållbar framtid för IT-sektorn och dess inverkan på kulturarvsinstitutioner, har en global rörelse tagit form. Denna rörelse, känd som Green IT eller grön IT, strävar efter att främja metoder, tekniker och processer som minskar energiförbrukningen, främjar användningen av förnybara resurser och optimerar användningen av digitala resurser för att minska avfall och överutnyttjande av icke-förnybara material.

Inom ramen för grön IT är digital informationsförvaltning en nyckelkomponent. Genom att effektivisera hanteringen, lagringen och återvinningen av digital information kan organisationer minska sin miljöpåverkan betydligt samtidigt som de främjar en mer hållbar användning av IT-resurser.

I en omfattande artikelserie bestående av 13 artiklar undersöker vi djupgående olika aspekter av grön IT, dess betydelse för kulturarvsinstitutioner och de steg du och din organisation kan ta för att bidra till en mer hållbar framtid.

Genom att lära oss om de senaste rönen och bästa praxis inom grön IT och digital informationsförvaltning, kommer vi att ge dig de verktyg och strategier som behövs för att din organisation ska kunna göra en positiv skillnad. Från att optimera dataservers energiförbrukning till att implementera återvinningsprogram för elektronisk utrustning, kommer vi att utforska en mängd olika möjligheter för att minska IT-sektorns miljöpåverkan och främja en mer hållbar framtid för oss alla.

Kommande artiklar publiceras varje vecka. 

Om denna artikelserie

Artikelserien är författad av Tineke van Heijst från nederländska Van Heijst Information Consulting (VHIC) på uppdrag av den nederländska gruppen Network Digital Heritage (NDE). NDE har till uppgift att övervaka utvecklingen av grön IT (ibland kallad hållbar IT eller Green IT) och dess påverkan på klimatet i den framstegsvänliga digitaliseringen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den växande digitaliseringen inom kultursektorn.

Syftet med denna serie är att bistå kulturarvsinstitutioner att få en djupare förståelse för grön IT (Green IT), vilket möjliggör diskussioner kring detta viktiga ämne inom deras egna organisationer.

Arkeion har fått vänlig tillåtelse från Tineke van Heijst för publicering av den kompletta artikelserien på sin webbplats. Översättningen gjordes av Caspar Almalander.