Skip to content
Hem » Om oss » Vision

Vår vision

Vår gemensamma vision (FAI+FALK=Arkeion)

Vi är en samlad röst i Sverige för alla som arbetar med, eller är intresserade av, arkiv- och informationsförvaltning.

Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att föra dialog (nätverka, inhämta kunskap, ge möjlighet till lärande och utveckling) på längden, bredden och djupet i syfte att utvecklas.

Vi arbetar för att professionen ska bli starkare och tydligare i relation till omvärlden. Vi är en naturlig samverkanspart i viktiga frågor, nationellt, internationellt, geografiskt och sektorsvis. Vi har ett tätt och löpande utbyte mellan styrelsen och medlemmarna i olika forum.

Arkeion megafon märke
personer-natverk

Mål med föreningssammanslagningen

Vi vill skapa mervärde till våra medlemmar genom att vi går samman och blir en större förening. Exempel på mervärden är fler aktiviteter under året, på fler platser i landet. Vi vill kunna täcka såväl aktuella teman som möjligheten att kunna träffas geografiskt. Vi vill arbeta mer systematiskt med utbildning och utveckla ett program för vidareutbildning och lärande på området, utveckla samarbeten med universitet/högskolor som bedriver arkivvetenskaplig utbildning och andra utbildningsaktörer. Vi vill också bredda och utveckla mentorsprogrammet.

Tillsammans vill vi få mer kraft till att arbeta med digitala kanaler som webbplats, nyhetsbrev, sociala medier etc. Vi vill höja kvalitén på dessa kanaler och även öka frekvens, närvaro och synlighet. Vi ser också ett behov av att utveckla föreningens kanaler för dokumentation, genomföra digitala möten, konferenser och kurser. Vi vill stärka möjligheten till nätverkande och göra det lättare att hitta varandra genom tex en oberoende digital plattform för nätverkande, ett ”arkivariernas Tinder”.

Tillsammans vill vi vara en starkare röst i samhället kring våra frågor och vara den självklara remissinstansen kring nya lagar, regler och standarder på området. Vi vill samarbeta med andra organisationer och föreningar inom relevanta områden. Vi vill också ha större möjligheter att arbeta med kampanjer av olika slag för att öka medvetandet (awareness) för arkiv och informationsförvaltning och synas mer i media. Vi vill också utveckla samverkan nationellt och internationellt (SASS, ICA, etc.).