Skip to content
Hem » Karriär » Arkeion utbildningar

Arkeion utbildningar

Vi vill utveckla ett utbildningsprogram för vidareutbildning och lärande på området. Detta kan ske i egen regi eller i samarbete med universitet/högskolor och andra utbildningsaktörer. 

Syftet är att erbjuda möjlighet till fördjupning av flera av de ämnen som vi tar upp på våra konferenser samt bygga upp kunskaper om praktisk tillämpning. Här vill vi bidra till att brygga över det gap som kan finnas mellan teoretisk utbildning och arbetslivets krav på insatser.

Fokus är utbildningar som efterfrågas av våra medlemmar.

 • Rättslig tillämpning
 • Standardisering
 • Digitalt bevarande i praktiken
 • etc.
Skolsal megafon

LVI grundkurs

Fler och fler visar intresse för Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI). På kursen går vi igenom LVI baserat på de
internationella standarderna i ISO 30300 serien.

Kursen omfattar 6 sessioner:

 1. Introduktion till Ledningssystem för Verksamhetsinformation (LVI)
 2. Översikt av standarder inom ISO 30300 serien
 3. Tillämpning av standarderna, metoder och verktyg
 4. Att utforma och implementera ett LVI med inspiration av ISO 30302
 5. Att arbeta med ett LVI
 6. Information om pågående standardiseringsarbete

Målgrupp:

Målgrupp för kursen är specialister informationsförvaltning, verksamhetsutvecklare informationshantering, informations-hanteringsstrateger, records managers, document managers, arkivarier, bibliotekarier, dokumentcontrollers och liknande i offentlig och privat verksamhet.

Kursledare:

Tine Weirsoe

Direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år
erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien.

Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Plats:

Digital kurs via Zoom

Frekvens:

Arkeion planerar att genomföra kursen 1-2 ggr/år

Nästa kurstillfälle:

6-7 november 2024

Kostnad:

5 900 kr (i priset ingår dokumentation och standarden ISO 30301)

Anmälan:

Ej öppnad

LVI fortsättningskurs

En fortsättningskurs i implementering av Ledningssystem för Verksamhetsinformation (LVI). På denna 2-dagars kurs fokuserar vi på utveckling, implementering, drift och förbättring av records management i en continuum model med inspiration från ISO 30302:2022.

Kursen omfattar 8 sessioner:

 1. LVI Introduktion
 2. LVI organisationsanalys
 3. LVI ledningens ansvar och uppgifter
 4. LVI planering och mål
 5. LVI stöd till verksamheten
 6. LVI implementering och kontroll
 7. LVI utvärdering
 8. LVI utveckling och förbättring

Målgrupp:

Målgrupp för kursen är specialister informationsförvaltning, verksamhetsutvecklare informationshantering, informations-hanteringsstrateger, records managers, document managers, arkivarier, bibliotekarier, dokumentcontrollers och liknande i offentlig och privat verksamhet.

Kursledare:

Tine Weirsoe

Direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien.

Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Plats:

Digital kurs via Zoom

Frekvens:

Arkeion planerar att genomföra kursen 1-2 ggr/år

Nästa kurstillfälle:

Februari 2025 (preliminärt)

Kostnad:

5 900 kr (i priset ingår dokumentation och standarden ISO 30302)

Anmälan:

Ej öppnad