Skip to content
Hem » Publikationer » Tidskriften Arkiv

Tidskriften Arkiv

Genom Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger Arkeion ut en medlemstidning som kommer ut med 4 nummer per år. Arkeion:s medlemmar får tidskriften utan kostnad. För icke medlemmar finns möjlighet att prenumerera (399 kr). 

Tidskriften Arkivs webbplats:

www.temaarkiv.se

Chefredaktör:

Mats Jansson (Roy) mats@roy.agency 08-402 41 47

Vill du annonsera i tidningen som når personer inom arkiv och informationsförvaltning.

Läs mer om annonsering

Tidskriften Arkiv nr 1 2024