Skip to content
Hem » Karriär » Externa utbildningar

Externa utbildningar

Styrelsen får ofta frågor om hur man utbildar sig till arkivarie, registrator, informationsarkitekt etc. Arkeion vill verka för en professionalisering av yrkesroller kopplade till informationsförvaltning. Här har vi samlat utbildningar från olika lärosäten och vissa påbyggnadsutbildningar.

Vi ser allt oftare att våra medlemmar kombinerar flera av dessa yrkesroller eller byter roll under sin karriär. Vi vill uppmuntra till samverkan mellan dessa yrkesroller. Samarbete mellan yrkesroller är ofta ett tema på vår höstkonferens.

Saknar du en utbildning i våra listor så får du gärna höra av dig till föreningen.

utbildning
ARKIVARIE

Vad gör en arkivarie?

Arkivarieyrket innehåller flera dimensioner och arkivverksamma kan ha olika befattningar och roller på sina arbetsplatser. De kan vara i grunden historiker och arbeta på en arkivinstitution som Riksarkivet. Men de kan även arbeta med e-förvaltningen på en större statlig eller kommunal myndighet och vara chef för en dokumentationsavdelning, vara Records Manager på ett större företag eller arkivkonsult.

Flera dimensioner i arkivarieyrket

De olika dimensionerna i arkivarieyrket:

  1. Lag och rätt. Compliancefrågor kopplat till verksamhetens information.
  2. Verksamhetsprocesser. Informationsförsörjning i verksamheten.
  3. Innovationer. Kunddriven informationsförvaltning.
  4. Kulturarv. Tillgängliggörande av information över tiden.

Vad som är säkert är att yrket blir mer och mer professionaliserat. Och ju mer information som produceras och sprids överallt, desto större är behovet av personer som kan få ordning på kaos, nämligen personer med kompetens inom arkiv och informationsförvaltning, arkivarier!

Utbildningar

Arkivarieutbildningar på högskole- och universitetsnivå genomförs på flera orter i landet. Här ges några exempel: 

Universiteten i Lund och Göteborg erbjuder möjligheten att läsa 30-60 poäng Arkivvetenskap. Vid Mittuniversitetet finns möjligheten att läsa 30-120 poäng Arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet kan man läsa 30-60 poäng inom ämnet Arkivkunskap. Uppsala universitets ABM institution erbjuder kurser i arkivvetenskap 30-60 poäng. 

Mittuniversitetet och Uppsala universitet har pågående forskningsprojekt inom Arkivvetenskap, men endast Mittuniversitetet har doktorander inom ämnet. Det finns en doktorand i Uppsala vars ämne tangerar arkivvetenskap.

Dessutom erbjuder många privata kursarrangörer kortare grund- eller fortbildningskurser inom ett brett spektrum av arkivområdet. Såväl arkivarier som andra arkivverksamma kan finna möjligheter till fördjupning genom dessa privata arrangörer.