Skip to content
Hem » Om oss » Historik

Föreningens historia

Arkeion har sina rötter i två föreningssammanslagningar. FAI och FALK gick samman 2024 och bildade Arkeion. Tidigare har Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS gått samman 2013 och bildade då FAI. 

Tillsammans har vi en föreningshistoria som går tillbaka till 1950-talet.

Arkion_historik

FAI

Föreningen var en sammanslagning av Svenska Arkivsamfundet (1952-2014) och Arkivrådet AAS (1982-2014). 

Läs mer >>

FALK

Föreningen för Arkivanställda i kommun och landsting bildades den 3 juni 1976. Föreningens mål var att ”tillvarata medlemmarnas icke-fackliga intressen, främja yrkeskontakter och utbyte av information” .

Läs mer >>

Svenska Arkivsamfundet

Arkivsamfundet bildas den 30 maj 1952 i lantmarskalksrummen på Riddarhuset. Motivet till bildandet kan i korthet sägas ha varit behovet av en professionsförening för att ta hand om den stora mängden arkivalier i det moderna samhället. Inte minst såg man det som viktigt att enskilda arkiv och framförallt företagsarkiv togs om hand och bevarades.

Läs mer >>

Arkivrådet AAS

Föreningen startar 1982 som en intresseförening för verksarkivarier. Det fanns behov av ett nätverk för arkivarier som arbetade utanför de stora arkivinstitutionerna. Fokus var verksamhetsnära frågor som rationalisering, dokumenthantering och datorisering. Syftet var även att stärka den egna yrkesidentiteten och skapa debatt om tillämpning av regelverk.

Läs mer >>