Skip to content
Hem » Att upphandla och driva e-arkiv

Att upphandla och driva e-arkiv

Varför går det så trögt med e-arkiven i Sverige?

En ny bok ger en del av förklaringen. För det första är det omöjligt att bortse från det faktum att själva de tekniska lösningarna, e-arkiven som finns på marknaden, ofta är så undermåliga att kunderna inte kan använda dem. Samtidigt handlar e-arkivverksamhet om mycket mer än teknik.

Mats Johansson, författare till boken och till vardags enhetschef på Lunds stadsarkiv.

Mats Johansson, författare till boken och till vardags enhetschef på Lunds stadsarkiv
att upphandla och driva e-arkiv