Skip to content
Hem » Boktips

Antologin The Nordic Model of Digital Archiving utgår från ett danskt forskningsprojekt som drevs med stöd av danska staten mellan 2018 och 2022. Inom projektet identifierades vissa likheter mellan hanteringen av arkiv i de nordiska länderna som blev till grund för publikationen. Det rör sig om fördelar, som att länderna delar en stark lagstiftning inom arkivområdet, men även om nackdelar, som problem med att få igång en arkivering av privat digitalt material.

Ett flertal välkända svenska namn inom arkivvetenskap finns representerade.

  • Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, skriver om bevarande och gallring ur ett svenskt perspektiv.
  • Ann-Sofie Klareld, lektor vid avdelningen för ABM och digitala kulturer vid Lunds universitet, bidrar tillsammans med en dansk lektor med ett kapitel kring bevarande av så kallade ”born digital” dokument inom svensk och dansk offentlig sektor.
  • Isto Huvila, professor i ABM vid Uppsala universitet skriver om användarmedverkan.
  • Annelie Sundqvist och Lars-Erik Hansen, båda lektorer i arkivvetenskap på OsloMet, skriver en gemensam kapitel om svenska arkivföreningar och Sundqvist bidrar även enskilt med ett kapitel om arkivutbildningar i Sverige. 
the-nordic-model-of-digital-archiving