Skip to content
Hem » Digitalisera rätt

Digitalisera rätt

Utveckling av en god informationshantering, en bra digitalisering och effektiva arbetssätt är beroende av varandra. Det är alltså ett triangeldrama där arbetssätt, informationshantering och systemutveckling måste hänga ihop för en effektiv verksamhet.

Boken beskriver hur vi kan vara med och utveckla arbetssätt som ger inbyggd/t (by design) informationshantering, arkivering, dataskydd och informationssäkerhet.

En bok utgiven av Näringslivets Arkivråd (NLA)

Boken är författad av: Katarina L. Gidlund, Nils Mossberg, Leif Pettersson och Sofia Särdquist. Redaktör för boken: Katharina Prager.

digitalisera-ratt