Skip to content
DALL·E 2024-07-05 09.39.13 - A lively and modern conference setting for the 'Nordiska arkivdagar 2025' held at the Radisson Blu Plaza Hotel in Oslo. The conference hall is bustlin
Mixed

Nordiska arkivdagar 2025

Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Sonja Henies Plass 3- Box 9206 Oslo, N-0134, Norge +47 22 058000

Nordiska arkivdagar arrangeras vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska riksarkiven. Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med arkiv, dokumentations- och informationsförvaltning i hela Norden. Nordiska arkivdagar arrangeras nästa gång i Oslo. Det planeras för både fysiskt och digitalt deltagande.

Temat för Nordiska arkivdagar 2025 är Arkivens betydelse i samhället. På konferensen kommer temat att behandlas genom tre spår:

  • Säkerställa arkiv i osäkra tider
  • Arkivens potential
  • Nya teknologiska möjligheter

Call for papers har gått ut. Detta är en gyllene möjlighet för alla som arbetar med arkiv, dokumentations- och informationsförvaltning att dela sina erfarenheter, insikter och perspektiv med en nordisk publik. Anmäl dig via blanketten Svar på Call for papers.

Bild: AI-genererad