Skip to content
20240314

Regeringen och försvarsmakten manar till ”kraftsamling”, men vad innebär det för arkiven? Riksarkivet har i kontakter med myndigheter och andra aktörer inom arkivsektorn märkt en stor efterfrågan på stöd i frågor om beredskap för arkiv.

Därför ordnas under våren två seminarier om detta. Läs mer: https://arkeion.se/seminarier-om-arkiv-och-krigsberedskap