Skip to content
Hem » Nordiska arkivdagar 2025 – Call for papers

Nordiska arkivdagar 2025 – Call for papers

 

Nordiska arkivdagar arrangeras vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska riksarkiven. Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med arkiv, dokumentations- och informationsförvaltning i hela Norden. Nordiska arkivdagar arrangeras nästa gång i Oslo. Det planeras för både fysiskt och digitalt deltagande.

Temat för Nordiska arkivdagar 2025 är Arkivens betydelse i samhället. På konferensen kommer temat att behandlas genom tre spår:

  • Säkerställa arkiv i osäkra tider
  • Arkivens potential
  • Nya teknologiska möjligheter

Call for papers har gått ut. Detta är en gyllene möjlighet för alla som arbetar med arkiv, dokumentations- och informationsförvaltning att dela sina erfarenheter, insikter och perspektiv med en nordisk publik. Anmäl dig via blanketten Svar på Call for papers.

Bild: AI-genererad