Skip to content
Hem » Nyheter från standardiseringsarbetet

Nyheter från standardiseringsarbetet

FAI sitter med i standardiseringskommittén TK546 och här kommer lite rapport om vad som är på gång. Det har bildats en ny CEN-kommitté TC468 Management and preservation of digital content.Vi bevakar och deltar i den från TK546. CEN gäller den europeiska marknaden och i Europa får dessa standarder företräde före internationella om det finns överlapp. Med hänseende till detta så har väldigt mycket fokus i uppstart av den nya CEN-kommittén handlat om att formulera scope att den inte ska ta sikte på sådant som redan finns utan komplettera med tillämpningar i olika sammanhang.

Revidering av ISO 30302 Management system for records Guidelines for implementation är I slutfas av revision.Tk546 siktar på att översätta den till svenska under 2022.

Det pågår också arbete internationellt med standard för kompetenskrav på revisorer som ska kunna certifiera organisationer mot LVI.