Skip to content
Hem » Om oss » Historik » Arkivrådet AAS

Arkivrådet AAS

1980-talet

Föreningen startar 1982 som en intresseförening för verksarkivarier. Det fanns behov av ett nätverk för arkivarier som arbetade utanför de stora arkivinstitutionerna. Fokus var verksamhetsnära frågor som rationalisering, dokumenthantering och datorisering. Syftet var även att stärka den egna yrkesidentiteten och skapa debatt om tillämpning av regelverk.

Medlemstidningen ”Arkivforum” startade (en föregångare till Tidskriften Arkiv, tidigare Tema Arkiv). 

Den första arkivmässan arrangerades på garnisonen 5-6 november 1986.

1990-talet

Föreningen breddas till att omfatta registratorer och byter namn till Arkivrådet AAS (tidigare Föreningen för arkivarier, arkivverksamma i statlig sektor).

Registratorsseminarier/konferenser arrangerades många år i Norrköping.

Tidskriften Tema Arkiv såg dagens ljus 1991 då Arkivrådet AAS och NLA beslutade att ge ut en gemensam tidskrift.

Ett antal arkivmässor arrangeras på Word Trade Center i samarbete med SIMO (1991, 1993, 1995 och 1997). Arkiv & Dokument bolagiserades 1997 då Arkiv & Dokument AB bildades.

Föreningen deltar från 1999 i samarbetet kring ”SASS”, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet.

2000-talet

Två mässor genomförs på Sollentunamässan (1999 och 2001). Sedan 2001 är arkivrådet AAS ensam ägare till bolaget Arkiv och dokument i Sverige. 2003 genomförs arkivmässan åter på Word Trade Center.

Föreningen är medarrangör till fösta arkivveckan i Lund 2002 (ett resultat av samarbetet kring ”SASS”).

Läs mer i Jubileumsboken – Arkivrådet AAS 30 år.

Arkivrådets ordföranden

Leif Paulsen 1982-1987

Sture Kristiansson 1987-1988

Åsa Laestadius 1988-1989

Kristina Sandahl 1989-1995

Olle Ebbinghaus 1995-2001

Kian Steen 2001-2003

Lars-Erik Hansen 2003-2010

Katarina Ekelöf 2010-2014