Skip to content
Hem » Publikationer » Böcker » Information i verksamhet och arkiv

Information i verksamhet och arkiv

information i verksamhet och arkiv

Informationsbrev

FAI_brev_bok_2021

Pappersboken


E-boken

Finns att köpa på  Adlibris och Bokus samt Elisa

Talbok

Finns hos Legimus

Utgiven 2018

Informationen i verksamheten och i arkiven står i fokus i denna lärobok som riktar sig till studenter i arkiv- och informationsvetenskap samt yrkesverksamma arkivarier och IT-specialister. Vårt syfte är att den ska kunna stödja utbildning vid universitet och högskolor. Varje kapitel avslutas därför med instuderingsfrågor till stöd för inlärningen.

Boken tar sin utgångspunkt i de principer, regler och standarder som tillämpas i Sverige på området. Uppmärksamhet ges också för hur svensk tillämpning av dessa regler och standarder förhåller sig till europeisk och internationell bästa praxis.

Såväl traditionell analog pappersbaserad hantering av information som fördjupningar kring hanteringen av digital information i verksamhet och arkiv behandlas i boken.

 

Om författarna

MATS BURELL var huvudredaktör för Svenska Arkivsamfundets tidskrift Arkiv, samhälle, forskning under åren 1996–2001 och tidigare även styrelse- ledamot i Arkivrådet AAS. Han är sedan 1999 verksam i Regeringskansliet, sedan 2010 som ämnesråd med uppgift att bl.a. förvalta Regeringskansliets gemensamma dokumenthanteringsstöd. Mats har tidigare haft arkivariebefattningar vid i huvudsak statliga arbetsplatser som Riksarkivet, Krigsarkivet, Riksförsäkringsverket m.m. alltsedan 1980-talet och arbetat med frågor om gallring, digitalisering, arkivbildning m.m. Mats är kulturvetare med studier i historia, politik med förvaltning, nordiska språk och arkivvetenskap.

CARINA SJÖGREN ledde Mentorbanken vid Svenska Arkivsamfundet under nio års tid, och dessa erfarenheter i samtal med yngre och äldre arkivarier har bidragit till inspiration för denna bok. Hon har varit ordförande i NLA och arkivchef vid Stockholms stadsmuseum och Sveriges Radio, arkivarie i Norrköpings kommun och i Scania samt Stockholms företagsminnen samt drivit ett eget konsultföretag. 

Båda författarna har under många år varit föreläsare/lärare i arkivvetenskap vid bl.a. Stockholms universitet Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Mats har även undervisat vid Södertörns högskola några år.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Jag beställer pappersbokenboken- Information i verksamhet och arkiv

Pris för boken är 600 kr + frakt (student 400 kr + frakt). Porto tillkommer, pris/bok: 92 kr Porto utland, pris/bok: 202 kr

Leveransadress

Fakturaadress om annan än ovan

Hantering av personuppgifter: Läs mer på https://arkeion.se/personuppgifter/ (Öppnas i nytt fönster)