Skip to content
Hem » Riktlinjer för stipendieutdelning

Stipendier delas ut till Leif Paulsens minne.

1. Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings stipendium delas ut för att främja en medlems yrkesmässiga utveckling samt vara till nytta för föreningens verksamhet och syfte. Stipendiet kan exempelvis användas till utbildning, studieresa eller utgivning av publikation.

2. Stipendiaten har möjlighet att redovisa för de erfarenheter som stipendiet bidragit till, exempelvis genom en artikel i tidningen Arkiv, bokutgivning eller seminarium för föreningens medlemmar. Resultatet av stipendiet bidrar på så sätt främja utveckling och kompetens hos arkivföreningens medlemmar.

 3. Föreningen för arkiv och informationsförvaltning stipendium:

  • Kan delas ut till en eller flera mottagare.
  • Kan delas ut mer än en gång till samma mottagare.
  • Kan inte delas ut till ledamot av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
  • Kan endast delas ut till medlemmar i Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

4. Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skickas till Föreningen för arkiv och informationsförvaltning styrelse. Ansökan ska vara utformad i enlighet med de anvisningar som utformats av styrelsen. Efter det att ansökan mottagits av föreningens handläggare erhåller sökanden en bekräftelse.

5. Arkivföreningens styrelse fattar beslut om vem eller vilka som ska tilldelas stipendium och med vilket belopp. Kort motiverat beslut inklusive arkivföreningens förväntan på stipendiaten enligt punkt 2 meddelas skriftligen. Styrelsen ska i samband med avslag även lämna en kort motivering till sitt beslut.

6. Stipendier delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag ska vara 1 april eller närmsta vardag där efter. Beslut om tilldelning av stipendium tas vid styrelsemöte närmast efter årsstämman, dock inte vid konstituerande möte.

7. Stipendiet ska i första hand täcka kostnader för resa (flyg-, tåg- eller båtbiljetter), logi, samt kostnader för deltagande vid konferens, kompetensutveckling eller motsvarande.[1] Den sökande ska i ansökan redovisa sina kostnader till styrelsen.

8. Ändring av dessa riktlinjer ska beslutas av styrelsen.

[1] Mer avancerad dyr utbildning/kompetensutveckling är det tänkt att arbetsgivaren ska finansiera. Kompetensutvecklingen är tänkt att vara en vidareutveckling av den nuvarande yrkesrollen. Styrelsen gör för varje ansökan en särskild bedömning utifrån t.ex. karaktär av kompetensutveckling och kostnadsnivå.