Skip to content
Hem » Tidskriften Arkiv #1 2024

Tidskriften Arkiv #1 2024

Årets första nummer av tidskriften Arkiv kommer ut den 7 mars. Tidskriften är medlemstidskrift för Arkeion jämte NLA och Svenska Arkivförbundet. Du kan också prenumerera på tidskriften.

Innehåll:

 • Ledare: Katarina Ekelöf
 • Anna Ekborg, masterstudent vid Lunds universitet, gör praktik vid Riksarkivet i Östersund med inriktning mot enskilda arkiv. Hon skriver på temat “från teori till praktik” under rubriken “Praktik och första mötet med att ordna arkiv”
 • Ëlmë Ämting, arkivpedagog från Sundsvall som jobbar på Föreningsarkivet i Västernorrland, skriver om hur arkiven har lyfts fram i SVTs satsning Historien om Sverige när det gäller arbetarrörelsen på 1870-talet.
 • Lotta Oudhuis är arkivarie och författare. Hon har släppt ett antal böcker som både bygger på och tar upp arkiv som inslag i böckerna. I en artikel berättar hon om hur arbetet med böckerna och hur arkiven har använts. 
 • Martin Ståhl skriver om hur AI kan användas inom arkiveringen, med inspiration från ICA-kongressen i Abu Dhabi i höstas.
 • Mattias Schain, arkivarie på Regeringskansliet, var huvudsekreterare i SOU 2023:18, Värdet av vinden. I en artikel beskriver han hur de – som första offentliga utredning någonsin – gjort betänkandets källdata öppet tillgängliga på Internet.
 • Anders Nordebring på Riksarkivet i Uppsala skriver en artikel om flytten av Lövsta bruksarkiv från Lövstabruk till Riksarkivet i Uppsala.
 • Rikard Friberg von Sydow recenserar The Nordic Model of Digital Archiving
 • Nelly Laitinen skriver en “rikt illustrerad” artikel om det Strindbergsrelaterade arkivmaterial som finns i SLS arkiv, alltså på det Svenska litteratursällskapet i Finland. Både brev av honom själv men även arkivmaterial med anknytning till hans familjemedlemmar (finländska Siri von Essen och hennes barn). Strindberg skulle ha fyllt 175 år den 22 januari 2024.
 • Emil Heldén, verksamhetschef på Enskilda e-arkivet (EEA), skriver en artikel om deras existens, syftet med det och att e-arkivering nu kan erbjudas även till den stora eller små enskilda arkiv. Dessa kan sedan erbjuda möjligheten till ännu mindre föreningar, företag etc, att få e-arkivera via dem. Just nu är det tre länsarkiv och dessa blir samlingspunkten för sina läns olika föreningar. Likväl kan en riksorganisation välja att ansluta sig och just bevara sitt egna material. Viktigt att inte lämna en central del av det svenska samhället “bakom” då vi e-arkiverar.
 • Riksarkivets sidor

Läs fler nummer av Arkiv

Tidskriften Arkiv nr 1 2024