Skip to content
Hem » Sökandet efter hållbara alternativ till diskar och band

Sökandet efter hållbara alternativ till diskar och band

Detta är artikel 6 i artikelserien om grön IT.

Över hela världen fortsätter den samlade mängden lagrade data att växa. Detta väcker frågor om hur länge vi kan behålla all denna information med de befintliga lagringsmetoderna, såsom diskar och band. Samtidigt letar vi efter sätt att minska den växande energiförbrukningen inom IT-sektorn. I denna artikel tar vi en titt på forskningsvärlden, som ibland påminner om en spännande science fiction-film.

Nuvarande lagring är oändlig

I tidigare artiklar om datalagring har vi sett att den globala mängden med lagrade data fortsätter att öka stadigt. Faktum är att med framväxten av ny teknik, såsom artificiell intelligens och sakernas internet(1), kommer tillväxten till och med att accelerera.

År 2022 uppskattades den globala lagringskapaciteten till 95 zettabytes (ZB), och prognoser pekar på en ökning till 211 zettabytes fram till 2025(2).

Denna uppskattning inkluderar olika typer av datalagring, såsom hårddiskar (HDD), solid-state drives (SSD), optisk lagring och bandlagring (linear tape open). Även om lagringskapaciteten fortsätter att växa ökar den inte så snabbt som produktionen av data själv. Om mängden data fortsätter att öka i detta hisnande tempo kommer efterfrågan på lagring att överstiga tillgången inom några år(3).

Ekologisk påverkan

Framförallt riktas alltmer uppmärksamhet mot den ekologiska påverkan av datalagring(4). Detta motiverar organisationer att söka efter lagringstekniker som använder mindre energi och därmed har mindre påverkan på miljön.

Begränsad hållbarhet

Nuvarande former av digital lagring har en begränsad livslängd: hårddiskar håller i ungefär fem år, medan band vanligtvis har en livslängd på cirka tio år i genomsnitt. Detta innebär att vi måste överföra information som vi vill behålla och ha tillgänglig under lång tid regelbundet till nya lagringsmedier. Detta medför inte bara risker för datans integritet, utan genererar också en stor mängd avfall eftersom överflödiga diskar och band ofta inte kan återanvändas. Dessutom medför det kontinuerliga utbytet av lagringsmedier betydande kostnader.

Mycket forskning om nya lagringstekniker

Olika parter, ofta kommersiella teknikföretag i samarbete med forskningsinstitut och diverse tekniska universitet, har utfört forskning om skalbara och mer hållbara former av lagring. Redan nu experimenteras med innovativa lagringsformer, t ex lagring på glas och lagring i syntetiskt DNA. I denna artikelserie lägger vi till en tredje forskning: lagring i atomer. I de kommande tre artiklarna beskriver vi dessa nya lagringstekniker med fokus på deras ekologiska påverkan. 

Källor

  1. Internet of Things (IoT) är en samling av enheter (‘saker’) som är anslutna till andra enheter eller system via internet och utbyter data med dem.
  2. IDC, ‘High Data Growth and Modern Applications Drive New Storage Requirements in Digitally Transformed Enterprises: a whitepaper sponsored by Dell Technologies and NVIDIA‘, publicerad juli 2022.
  3. TechTarget, ‘The future of data storage must handle heavy volume‘, publicerad den 20 december 2022.
  4. I Top 5 data storage trends for 2023 sammansatt av TechTarget nämns den ekologiska påverkan av lagring som en viktig trend.
Bild: vectorpocket, Freepik

Om artikelserien

Denna artikelserie är författad av Tineke van Heijst från nederländska Van Heijst Information Consulting (VHIC) på uppdrag av den nederländska gruppen Network Digital Heritage (NDE). NDE har till uppgift att övervaka utvecklingen av grön IT (ibland kallad hållbar IT eller Green IT) och dess påverkan på klimatet i den framstegsvänliga digitaliseringen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den växande digitaliseringen inom kultursektorn.

Arkeion har fått godkännande från VHIC att översätta och publicera artikelserien på sin webbplats. Översättningen gjordes av Caspar Almalander.

Syftet med denna serie är att bistå kulturarvsinstitutioner att få en djupare förståelse för grön IT (Green IT), vilket möjliggör diskussioner kring detta viktiga ämne inom deras egna organisationer.

Tidigare artiklar